Cornelis Haga Awards

Cornelis Haga Awards

hagaNTFF reikt jaarlijks de Cornelis Haga Award uit aan personen en instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de vriendschapsbanden tussen Nederlanders en Turken te versterken. Hun inzet kan betrekking hebben op kunst, cultuur, economie, wetenschap, media, politiek, sociaal of op een heel ander terrein. Met Cornelis Haga Award zet NTFF hun inzet in het zonnetje.

Cornelis Haga was de eerste ambassadeur van de Republiek de Verenigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk. Jaarlijks nemen enkele personen de Cornelis Haga Award in ontvangst tijdens een landelijke bijeenkomst.

U kunt personen en instellingen laten nomineren door een e-mail te sturen naar info@ntff.nl. Een commissie van NTFF maakt de selectie van genomineerden en het bestuur van NTFF besluit over de prijzen die uitgereikt worden aan personen en/of instellingen.


In 1612 werd Cornelis Haga ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk. Als gezant was hij het die het fundament legde voor een onafgebroken diplomatieke en culturele relatie. De band werd versterkt toen in de jaren zestig van de vorige eeuw de eerste Turkse gastarbeiders de Nederlandse arbeidsmarkt betraden. Nu, een halve eeuw verder, zijn Turkse Nederlanders een blijvende kracht van Nederland geworden. Tegenwoordig groeien de derde en vierde generatie Turkse Nederlanders op in twee culturen en worden ze tweetalig opgevoed. Dit is een blijvende verrijking, voor zowel deze generatie alsook voor Nederland als geheel. En vergeten we niet te noemen de vele Turkse Nederlanders die tegenwoordig floreren in de samenleving, getuige de nagenoeg twintig duizend Turks-Nederlandse ondernemers en zeventig duizend hoogopgeleiden en professionals, dankzij de bijzondere bijdrage van mensen en organisaties die zich als bruggenbouwers en verbinders tussen twee culturen en landen hebben ingespannen.

Bernard_Bot

Dr. Bernard Bot, oud-minister van Buitenlandse zaken en ambassadeur van Nederland in Turkije

Al meer dan 40 jaar zet de heer dr. B.R. Bot zich in voor de versterking van de vriendschapsbanden tussen Nederland en Turkije. Als voormalig ambassadeur in Turkije en minister van Buitenlandse zaken van Nederland heeft de heer Bot groot respect gekregen voor de ondernemingszin, de werkethiek, het doorzettingsvermogen en de gastvrijheid van het Turkse volk. Ook in Nederland onderhoudt de heer Bot nog steeds nauwe banden met Turks-Nederlandse organisaties en met Turkse vrienden.

Willem_Bijleveld

Dr. Willem Bijleveld, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem

In het Turkenpension brengt het Nederlands Openluchtmuseum het dagelijks bestaan, het werk en de huisvesting van de eerste Turkse gastarbeiders in Nederland tot leven. Daarmee verankert het Openluchtmuseum ‘50 jaar arbeidsmigratie’ in de geschiedenis van het dagelijks leven in Nederland. Turkse Nederlanders zien er hun verleden, de begintijd in Nederland, die ze kennen uit de verhalen van vaders en grootvaders. Andere – autochtone – museumbezoekers krijgen begrip voor landgenoten die ooit huis en haard verlieten om in Nederland te gaan werken.

Wim_Hupperetz
Marian_Schilder

Dr. Wim Hupperetz, directeur Allard Pierson Museum, het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam

Drs. Marian Schilder, projectleider Troje van het Allard Pierson Museum

De stad Troje bevindt zich in Turkije aan de onderzijde van de Dardanellen, op het belangrijkste knooppunt dat noord en zuid en oost en west verbindt. Troje leefde door de eeuwen heen voort in de herinnering, vanwege de strijd van het Westen tegen het Oosten en van Europa tegen Azië. De heer dr. W.M.H. Hupperetz en mevrouw drs. A.M.T Schilder hebben het project “Troje” van de grond gekregen en hier uitgebreid aandacht aan besteed in het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije door middel van tentoonstellingen, lezingen en publicaties die ons allemaal meenemen in de geschiedenis en de Trojaanse cultuur.

Oscar_van_Dillen

Oscar van Dillen,componist, musicus, docent, beeldend kunstenaar en schrijver

Van Dillen, tevens voormalig internationaal bestuurslid van Wikipedia, heeft zich in de loop van zijn leven en professie verdiept in de Turkse cultuur en heeft verbindingen gezocht en uitgewerkt tussen Turkse (Oosterse) en Nederlandse (Westerse) culturen, door zijn oeuvre, alsmede door als docent op de World Music Academy van Codarts Rotterdam al bijna twee decennia lang vernieuwend onderwijs te ontwikkelen en dit besef over te dragen aan nieuwe generaties professionele musici, die mede daardoor muziek als interculturele taal ervaren en inzetten.

Fidan_Ekiz

Fidan Ekiz, journaliste, documentairemaakster en columniste.

Mevrouw F. Ekiz navigeert op succesvolle manier tussen de Nederlandse en Turkse cultuur door en heeft als vertaler een cement gezet tussen de twee culturen. Ze heeft gefungeerd als programmamaker, journalist, regisseur voor documentaires en als correspondent voor BNR, RTL Nieuws en de GPD bladen in Istanbul. Ook werkte Ekiz als redacteur bij het televisieprogramma Pauw en Witteman. Ze maakte samen met Kees Schaap de documentaireserie Veerboot naar Holland over het emigratieverhaal van vijf Turkse gezinnen. Samen met Frénk van der Linden verzorgde ze op Valentijnsdag 2012 een Vara thema-uitzending over multiculturele relaties ‘Let’s make love’. Ekiz treedt op als tafeldame bij het tv-programma De Wereld Draait Door (Vara). En zij is ambassadrice voor het Anne Fonds, dat zich ervoor inzet om meisjes uit arme gezinnen in Turkije een beroepsopleiding te geven.

Drs._Jan-Paul_Dirkse

Drs. Jan-Paul Dirkse, oud-ambassadeur van Nederland in Turkije

“In 2012 werd het jubileum van 400 jaar diplomatieke, economische en culturele betrekkingen tussen Nederlandse en Turkse volken en staten gevierd. De heer Dirkse was ruim vier jaar ambassadeur van Nederland in Turkije en heeft de contacten met velerlei personen en instellingen ook na zijn ambassadeurschap onderhouden. Met zijn openheid, laagdrempeligheid en hartstochtelijkheid voor mensen en hun maatschappelijke organisaties en initiatieven heeft de heer Dirkse beduidend bijgedragen aan de relaties tussen de diverse volksgroepen in Nederland en tussen beide landen onderling. De heer Dirkse is daarmee een schakel en een boegbeeld voor de contacten tussen de twee culturen en volken.”

Dr._Sytske_Sotemann

Dr. Sytske Sötemann, vertaalster van Turkse poëzie

“Mevrouw dr. S. Sötemann studeerde Turkse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2004 op het werk van Yahya Kemal Beyatlı, de eerste moderne Turkse dichter. Sinds het begin van de jaren negentig vertaalt zij Turkse poëzie. Samen Mehmet Emin Yıldırım en Mehmet Çetin stelde zij de bundel ‘Moderne Turkse Poëzie’ samen. Deze bundel, waarvoor zij gedichten vertaalde en de inleiding schreef, kan gezien worden als een canon van de Turkse poëzie in de twintigste eeuw. Vervolgens heeft dr. Sötemann, in samenwerking met dr. Jan Schmidt en dr. Alexander de Groot, een bundel over zeven eeuwen Osmaanse poëzie uitgegeven. Haar keuze om deze bundels tweetalig te laten verschijnen is een hele bewuste geweest; het biedt een eigentijdse en tweetalige toegang tot dit belangrijke culturele erfgoed. Ook de jongere generaties Turkse Nederlanders, die hun eigen taal hier niet hebben leren lezen en schrijven, kunnen zo kennismaken met deze historische poëzie. Hiermee heeft dr. Sötemann een blijvende literaire bijdrage geleverd aan de betrekkingen tussen beide culturen.”

Hans_Vrind

Drs. Hans Vrind, RA, voorzitter en initiatiefnemer Turkije Tafel van de Sociëteit De Witte

“De Haagse sociëteit De Witte is al meer dan twee eeuwen een vertrouwd onderdeel van het politieke en bestuurlijke centrum van Nederland. Dat alleen al vanwege haar ligging te midden van parlementsgebouwen, het Torentje en de ver­scheidene ministeries. Het sociëteitsleven is gemodelleerd naar een tafelstructuur (interne clubs). Één daarvan is de Turkije tafel. De heer drs. H. V. Vrind RA is een van de initiatiefnemers en de eerste voorzitter van de Turkije Tafel van de Sociëteit De Witte. De daarin verenigde leden vinden elkaar in een gezamenlijke belangstelling voor de culturele, politieke, commerciële en religieuze veelkleurigheid van Turkije. Het ledenbestand van de tafel bestaat voornamelijk uit diplomaten, wetenschappers, ondernemers en politici. Maandelijks vindt een bijeenkomst plaats, waarin experts aspecten van Turkije en de Turkse gemeenschap in Nederland belichten. Met de Turkse diplomaten in Nederland en hun Nederlandse collega’s in Turkije worden op deze wijze zeer goede betrekkingen onderhouden.”