50 jaar

50 jaar

819
0

In 2014 vieren Turkije en Nederland dat het 50 jaar geleden is dat de eerste Turkse arbeidsmigranten naar Nederland vertrokken. In die tijd, in 1964, waren de banen in Turkije schaars. Er was veel armoede en weinig kans op onderwijs, welvaart en persoonlijke ontwikkeling. Een aantal dappere Turken besloot de sprong te wagen en hun geluk in het westen te zoeken. In Nederland ging het goed, er waren genoeg banen en er was zelfs een tekort aan arbeiders om de opbloeiende economie en industrie draaiende te houden.

Die eerste Turken, die in 1964 enthousiast werden verwelkomd in Nederland, zijn een voorbeeld geweest voor velen. Inmiddels zijn de Turkse inwoners niet meer uit Nederland weg te denken. Iedere echte Hollander ruilt zijn stamppot weleens in voor een uit Turkije meegereisd broodje döner kebab en de Turkse restaurants en waterpijpcafés winnen nog steeds aan populariteit in Nederland.

Om te vieren dat Turken en Nederlanders al 50 jaar harmonieus samenleven in dit mooie land, heeft een aantal Turks-Nederlandse stichtingen de handen ineen geslagen en het Platform50jaar opgericht. Hiermee willen deze stichtingen, waaronder NTFF, de positieve kanten van de Turkse immigratie in Nederland benadrukken en de Nederlanders bedanken voor hun gastvrijheid en de kansen die zij de Turken hebben geboden.

Vanuit het Platform50jaar heeft NTFF een breed scala aan activiteiten ontwikkeld en de volgende algemene doelstellingen geformuleerd:

  • de onderlinge culturele, economische en academische samenwerking waarneembaar  maken en bevorderen;
  • bijdragen aan kennisontwikkeling en –verspreiding over beide culturen en landen;
  • activeren en mobiliseren van de Turkse Nederlanders bij bilaterale samenwerkingen.

Lees meer: www.platform50jaar.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@ntff.nl.